Munkaszervezés

A területvezetők munkatervet készítenek a munkák végrehajtásának ütemezéséről. A területvezető felelős a munkarend kialakításáért, a megfelelő mennyiségű és minőségű gép és eszköz rendelkezésre állásáért, a munkaruha és a speciális védőfelszerelések, védőital biztosításáért, az elvégzett munka ellenőrzéséért, a hibás teljesítés javításáért, jelentések, beszámolók készítéséért.

A terület eltérő feladat-végrehajtási igényeihez rugalmasan alkalmazkodunk. A felület összetételének megfelelően igény esetén egy csoportot hozunk létre.

A területvezető felelős még továbbá a szerződés pontjainak betartatásáért, a tárgyi és személyi feltételek biztosításáért, a dolgozók motiválásáért, a cég vezetőivel való kapcsolattartásért.

A napi- és időszakos munkák megfelelő színvonalon történő elvégzéséért a csoportvezetők és a dolgozók a felelősek. A szakmai színvonal és technológia megfelelőségét ellenőrünk vizsgálja és kezdeményezi a hibák kijavítását.